Υποστηρικτές

Studio Kominis/ Actionaid
Οι οργανισμοί
που μας στηρίζουν
Studio Kominis/ Actionaid

Οι άνθρωποι που στηρίζουν το Κέντρο μας

Οι φορείς που μας στηρίζουν βοηθούν έμπρακτα τη λειτουργία του Κέντρου της Αθήνας και την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών και προγραμμάτων που ενισχύουν τους ανθρώπους της τοπικής κοινωνίας.

Τους ευχαριστούμε πολύ!

5.200+άνθρωποι έχουν υποστηριχθεί από τις δράσεις μας