Εταιρείες

Μάθε για το Κέντρο,
στήριξε την
κοινότητα

Γίνε φορέας αλλαγής στηρίζοντας όσους έχουν ανάγκη

Στην ActionAid ενώνουμε τις δυνάμεις μας με εταιρείες που θέλουν να αφήσουν ένα δυνατό κοινωνικό αποτύπωμα και να συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ζωής των συνανθρώπων μας.

Συνδέουμε τη διάθεση για στοχευμένη προσφορά με τις ανάγκες όσων μας χρειάζονται. Χτίζουμε συνεργασίες με επίκεντρο το μέγιστο κοινωνικό αντίκτυπο και τη βιωσιμότητα. Ως εταιρεία, μπορείτε να επιλέξετε να στηρίξετε κάποια συγκεκριμένη δράση μας ή το σύνολό του έργου μας στο Κέντρο μας στον Κολωνό, ανάλογα με τις ανάγκες και τους στρατηγικούς πυλώνες σας. Η αναγνώριση και η επικοινωνία των εταιρικών συνεργασιών μας είναι βασική μας προτεραιότητα.

Περισσότερες πληροφορίες για τις εταιρικές συνεργασίες της ActionAid μπορείτε να βρείτε εδώ

Εάν ενδιαφέρεστε να στηρίξετε το έργο μας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Ειρήνη Ζαφείρη στο eirini.zafeiri@actionaid.org

540+άνθρωποι βρήκαν εργασία