Κοινωφελή Ιδρύματα

Μάθε για το Κέντρο,
στήριξε την
κοινότητα

Η στήριξη σε ένα Κέντρο πολλαπλασιάζεται σε όλη τη γειτονιά

Το Ίδρυμά σας μπορεί να κάνει τη διαφορά συμβάλλοντας ουσιαστικά στη βελτίωση της ζωής των ανθρώπων που υποστηρίζει και μεγιστοποιώντας τον κοινωνικό αντίκτυπο της ActionAid στην Ελλάδα. 

Ως Ίδρυμα, μπορείτε να επιλέξετε να στηρίξετε κάποια συγκεκριμένη δράση μας ή το σύνολό του έργου μας στο Κέντρο μας στον Κολωνό, ανάλογα με τις ανάγκες που καταγράφουμε στο πεδίο και τους στρατηγικούς πυλώνες σας. 

Δημιουργούμε στρατηγικές συνεργασίες με κοινωφελή ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού, διαθέτουμε αναγνωρισμένη εμπειρία στη διαχείριση μεγάλων δωρεών και οι συνεργασίες μας στηρίζονται στη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την αμοιβαία εμπιστοσύνη. Η αναγνώριση και επικοινωνία της υποστήριξης των ιδρυμάτων είναι βασική μας προτεραιότητα. 

Μπορείτε να δείτε τις συνεργασίες μας με κοινωφελή ιδρύματα εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Μαριτίνα Παπαμήτρου στο maritina.papamitrou@actionaid.org 

5200+άνθρωποι υποστηρίχθηκαν