Μεγάλοι ιδιώτες δωρητές

Thalia Galanopoulou / Actionaid
Μάθε για το Κέντρο,
στήριξε την
κοινότητα
Thalia Galanopoulou / Actionaid

Γίνε φορέας αλλαγής στηρίζοντας όσους έχουν ανάγκη

Το Κέντρο της ActionAid στον Κολωνό δεν θα ήταν αυτό που είναι σήμερα χωρίς τους Μεγάλους Ιδιώτες Δωρητές  μας από την Ελλάδα και από το εξωτερικό που συμμερίζονται το όραμα μας για έναν κόσμο πιο δίκαιο. 

Η διαφάνεια, η λογοδοσία και η βιωσιμότητα αποτελούν τους βασικούς πυλώνες της σχέσης που θέλουμε να χτίζουμε με τους υποστηρικτές μας. Γίνετε μέρος της ομάδας των Μεγάλων Δωρητών της ActionAid και βοηθήστε έμπρακτα την προσπάθειά μας με μια δωρεά. 

Βοηθήστε μας να συνεχίσουμε να βρισκόμαστε δίπλα σε όσους και όσες μας χρειάζονται και μαζί να πετύχουμε αλλαγές που διαρκούν. Ελάτε μαζί μας, στηρίζοντας παιδιά, γυναίκες και άνδρες, δίνοντάς τους την ευκαιρία να έχουν ένα καλύτερο μέλλον.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείς να επικοινωνήσετε με τη Μαριτίνα Παπαμήτρου στο maritina.papamitrou@actionaid.org

700+παιδιά έχουν υποστηριχθεί