Μαθήματα Αγγλικής Γλώσσας

Μαθήματα Αγγλικής Γλώσσας
Thalia Galanopoulou/ActionAid

Λίγα λόγια για το πρόγραμμα

 

Μέσω της τέχνης αναπτύσσουμε τις  απαραίτητες δεξιότητες και αποκτούμε βασικές γνώσεις στην αγγλική γλώσσα, με σκοπό τη διευκόλυνση στην επικοινωνία και την ευκολότερη ένταξη στην αγορά εργασίας. 

 

Ομάδα στόχου

 

Ενήλικες 18+

 

Περίοδος υλοποίησης προγράμματος

 

Οκτώβριος 2023-Μάιος 2024

 

Διαδικασία κρατήσεων

 

Πληροφορίες και εγγραφές 2155557345

 

Το πρόγραμμα διατίθεται δωρεάν.