Μαθήματα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Μαθήματα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
Studio Kominis/ActionAid

Λίγα λόγια για το πρόγραμμα

 

Αποκτούμε γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών, διευκολύνοντας την καθημερινότητά μας μέσω της εκμάθησης βασικών τους λειτουργιών (Word, Excel, E-mail, Internet). Ταυτόχρονα, βελτιώνουμε γνώσεις που απαιτούνται στην αγορά εργασίας.

 

Ομάδα στόχου

 

Ενήλικες 18+

 

Σκοπός του προγράμματος

 

Εξοικείωση με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών

 

Περίοδος υλοποίησης προγράμματος

 

Οκτώβριος 2023-Μάιος 2024

 

Διαδικασία κρατήσεων

 

Πληροφορίες και εγγραφές 2155557345
 

Το πρόγραμμα διατίθεται δωρεάν.