Περιηγήσεις

Περιηγήσεις

Λίγα λόγια για το πρόγραμμα

 

Οι «Περιηγήσεις» είναι 2 διαφορετικά προγράμματα δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται αντίστοιχα σε 2 σημεία ενδιαφέροντος στην ευρύτερη περιοχή του Κολωνού. Κάθε πρόγραμμα διαρκεί περίπου 1μιση ώρα και αφορά στην ιστορία και στην εξερεύνηση του χώρου στον οποίο πραγματοποιείται. Οι χώροι που προτείνονται σαν σημεία ενδιαφέροντος της περιοχής είναι: ο Λόφος του Ιππίου Κολωνού και η Ακαδημία Πλάτωνος.

Οι δραστηριότητες που πραγματοποιούνται εντάσσονται στο πλαίσιο της διαδραστικής και βιωματικής μάθησης. Συγκεκριμένα, μέσα από ένα «Κυνήγι Χαμένου Θησαυρού» ειδικά σχεδιασμένου για τον χώρο του Λόφου του Ιππίου Κολωνού και της Ακαδημίας Πλάτωνος αντίστοιχα, τα παιδιά καλούνται να ακολουθήσουν τα βήματα και να λύσουν τους γρίφους που θα τους αποκαλύψουν τα «μυστικά», το παρελθόν και το παρόν του εκάστοτε σημείου ενδιαφέροντος.

Με άξονα το παιχνίδι και τη δραστηριότητα μέσα στη φύση, οι μαθητές έρχονται σε επαφή με την ιστορία του τόπου με την καθοδήγηση έμπειρων εμψυχωτών – θεατροπαιδαγωγών.
Τα πρόγραμμα «Περιηγήσεις» μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά προς το μάθημα της ιστορίας, όπως αυτή διδάσκεται μέσα στο αναλυτικό πρόγραμμα της α/βάθμιας εκπαίδευσης ή να αποτελέσει ένα καλό παράδειγμα γνωριμίας των μαθητών με την τοπική ιστορία του τόπου στον οποίο κατοικούν.

 

Ομάδα στόχου

 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε τάξεις μαθητών δημοτικού και η ίδια περιήγηση προσαρμόζεται αναλόγως στις τρεις πρώτες και στις τρεις τελευταίες τάξεις του δημοτικού.

 

Σκοπός του προγράμματος

 

  • Να αναπτύξουν μία αίσθηση ιστορικής περιέργειας για τον τόπο που κατοικούν και μία αίσθηση του μέρους. Να καταλάβουν για ποιους λόγους αξίζει να γνωρίζει κανείς την περιοχή στην οποία κατοικούν.
  • Να κατανοήσουν στοιχεία του πως και γιατί αναπτύχθηκε με αυτό τον τρόπο η τοπική τους κοινότητα.
  • Να διερευνήσουν τους ανθρώπους και τα γεγονότα που έλαβαν χώρα στο μέρος που τώρα και οι ίδιοι κατοικούν.
  • Να ενδυναμωθεί η κατανόηση της χρονικής αλληλουχίας/συνέχειας και να εκτιμήσουν το πώς κάποια πράγματα αλλάζουν και κάποια άλλα παραμένουν αναλλοίωτα στο χρόνο.
  • Να ενισχύσουν τη γνώση και την εκτίμηση τους για την τοπική κοινωνία και να αναπτύξουν ισχυρότερους δεσμούς με αυτήν.
  • Να αναπτύξουν μία ταυτότητα και περηφάνια για το μέρος που κατοικούν.

 

Περίοδος υλοποίησης προγράμματος

 

Τα προγράμματα των «Περιηγήσεων» πραγματοποιούνται από Σεπτέμβριο έως Μάιο σε καθημερινές εργάσιμες μέρες και ώρες 9.00 – 10.30 π.μ. ή 11.00 – 12.30 μ.μ.

 

Διαδικασία κρατήσεων

 

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να επικοινωνήσουν για κρατήσεις με τον Σάββα Κοβλακά
Τηλ. 6977856070
e‐mail: sakovla@yahoo.gr

Το πρόγραμμα διατίθεται δωρεάν.