Υποτροφία «ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ» 2023-2024

Υποτροφία «ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ» 2023-2024

ActionAid Hellas
Vagelis Tatsis_ActionAid

Η ActionAid για να τιμήσει τη μνήμη του αγαπημένου συναδέλφου, εθελοντή και υποστηρικτή της Γιάννη Ζαχαρίου έχει καθιερώσει από το 2018 ομώνυμη ετήσια υποτροφία για να στηρίξει τις προσπάθειες παιδιών που διεκδικούν ένα καλύτερο μέλλον υπηρετώντας τις αξίες για τις οποίες ο Γιάννης εργάστηκε με πάθος: την αγάπη για τον συνάνθρωπο, την αλληλεγγύη, την εθελοντική προσφορά, τον σεβασμό στη διαφορετικότητα.

 

Για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 θα χορηγηθεί από το Κέντρο μία (1) τουλάχιστον υποτροφία σε παιδιά και εφήβους με σκοπό την κάλυψη των διδάκτρων για την παρακολούθηση μαθημάτων ενός εξωσχολικού προγράμματος σε προχωρημένο επίπεδο (π.χ. ξένη γλώσσα, μουσικό όργανο, κ.λπ.) το οποίο θα συμβάλει αποφασιστικά στην πρόοδο του υποτρόφου / των υποτρόφων.


ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ
1. Παρακολούθηση τουλάχιστον ενός (1) προγράμματος στο Κέντρο της ActionAid στην Αθήνα κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 με συμμετοχή που ξεπερνά το 75% των συνολικών μαθημάτων / εργαστηρίων.

2. Ηλικία έως 18 ετών.

3. Αποδεδειγμένη επιτυχημένη παρακολούθηση του αντικειμένου (ξένη γλώσσα, μουσικό όργανο ή άλλο) για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση υποτροφίας. Η επιτυχής παρακολούθηση αποδεικνύεται με βεβαίωση του εκπαιδευτικού ή άλλου φορέα για την πρόοδο, το κίνητρο, τη συνεπή παρακολούθηση και τις επιδόσεις του παιδιού / εφήβου για τις σπουδές του υποψηφίου υποτρόφου.

4. Χαμηλό οικογενειακό εισόδημα που δεν ξεπερνά τα 15.000 ευρώ.

Το ετήσιο ποσό της υποτροφίας είναι έως 1.000 ευρώ. Η υποτροφία είναι δυνατόν να διαμοιραστεί σε περισσότερους από έναν υποτρόφους. Η καταβολή της υποτροφίας πραγματοποιείται με την έναρξη της ακαδημαϊκής χρονιάς 2023-2024 ή με την έναρξη εντός του 2024 των σχετικών μαθημάτων ή σπουδών στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Η υποτροφία θα δοθεί με την κάλυψη των διδάκτρων απευθείας από την ActionAid μετά από βεβαίωση του φορέα υλοποίησης για την επιτυχή παρακολούθηση εκ μέρους του υποτρόφου και όχι ως χρηματικό ποσό καταβληθέν στον υπότροφο.

Οι αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (αποδεικτικά προηγούμενης παρακολούθησης του εκπαιδευτικού προγράμματος) για τη χορήγηση των υποτροφιών πρέπει να υποβληθούν κατά το διάστημα από 15 Μαΐου έως και 31 Ιουλίου 2023 στο Κέντρο της ActionΑid στην Αθήνα, Πέτρας 93, στον Κολωνό. Η ενημέρωση για την επιλογή υποτρόφου θα πραγματοποιηθεί την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου 2023.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ
1. Αίτηση υποψηφιότητας στην οποία θα εξηγούνται οι λόγοι για τους οποίους είναι σημαντική η παρακολούθηση του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος για το παιδί.
2. Βεβαίωση από τον φορέα υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος για την προηγούμενη φοίτηση του παιδιού και το επίπεδο, τις επιδόσεις, την πρόοδο και το κίνητρο του παιδιού σε κλειστό φάκελο. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει πρότερη παρακολούθηση θα πρέπει να δίνεται επαρκής αιτιολόγηση για την χορήγηση της υποτροφίας. Επίσης, πληροφορίες για το ύψος καταβολής των διδάκτρων και τη συχνότητα αυτής.
3. Εκκαθαριστικό σημείωμα της φορολογικής δήλωσης για το προηγούμενο έτος.

Η Επιτροπή θα επιλέξει ανάλογα με την αναγκαιότητα οικονομικής ενίσχυσης της οικογένειας και τη σημασία του εκπαιδευτικού προγράμματος για την πρόοδο του παιδιού/ εφήβου. Κατά τη διαδικασία επιλογής, η Επιτροπή είναι δυνατόν να καλέσει τους γονείς / κηδεμόνες για διευκρινιστική συζήτηση. Ακόμα μπορεί να καλεί προς ενημέρωσή της τους γονείς ή κηδεμόνες του υποτρόφου / των υποτρόφων για την πορεία των σπουδών του παιδιού τους ή του κηδεμονευόμενού τους καθ’ όλο το διάστημα για το οποίο θα χορηγείται αυτή.

Η Επιτροπή έχει το δικαίωμα να μη χορηγήσει υποτροφία αν δεν υπάρχουν υποψηφιότητες κατάλληλες για το σκοπό που χορηγούνται. Επίσης, η Επιτροπή μπορεί οποτεδήποτε να διακόπτει τη χορήγηση της υποτροφίας, εάν κατά την κρίση της παύουν να πληρούνται οι όροι υπό τους οποίους αυτή χορηγήθηκε. Επίσης, έχει το δικαίωμα να αποσύρει τη χορηγία σε περίπτωση ελλιπούς φοίτησης του υποτρόφου στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.
Τέλος, μπορεί να επικοινωνεί με τον φορέα υλοποίησης του σχετικού εκπαιδευτικού προγράμματος τόσο για την τακτοποίηση των διδάκτρων όσο και για ενημέρωσή της σχετικά με την πορεία σπουδών των υποτρόφων.

ΒΡΕΣ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΔΩ

 

Σχετικά άρθρα