Εκπαιδευτική ρομποτική με SCRATCH 2.0 (coding)

Εκπαιδευτική ρομποτική με SCRATCH 2.0 (coding)

Λίγα λόγια για το πρόγραμμα

 

Τα παιδιά θα μάθουν προγραμματισμό (coding) χρησιμοποιώντας το SCRATCH και θα εμπεδώσουν την ύλη των Μαθηματικών και της Φυσικής του Δημοτικού διασκεδάζοντας. Θα προγραμματίσουν διαδραστικά πειράματα, ιστορίες, ηλεκτρονικά παιχνίδια και animation και θα δημιουργήσουν ρομποτικές κατασκευές με LEGO WeDo™ & SCRATCH.

 

Ομάδα στόχου

 

10-12 ετών/ Δ’-ΣΤ’ Δημοτικού

 

Σκοπός του προγράμματος

 

Να ψυχαγωγηθούν, να εμβαθύνουν σημαντικά τις γνώσεις τους και να διδαχθούν δεξιότητες ικανές ώστε να υποστηρίξουν τη μελλοντική τους πορεία στην κοινωνία του αύριο.

 

Περίοδος υλοποίησης προγράμματος

 

2019-2020

 

Διαδικασία κρατήσεων

 

Το πρόγραμμα δεν είναι διαθέσιμο.
Συνεργάτης: STEM education