Δημιουργώντας με τον πηλό

Δημιουργώντας με τον πηλό
Thalia Galanopoulou/ActionAid

Λίγα λόγια για το πρόγραμμα

 

Στο εργαστήρι κεραμικής, τα παιδιά θα έρθουν σε επαφή με τον πηλό και μέσα από τη χαρά της δημιουργίας, θα τον πλάσουν και θα του δώσουν μορφή, θα αποκτήσουν τις βασικές γνώσεις για την ιστορία και τη φύση του υλικού και θα βάλουν σε δράση τη φαντασία τους κατασκευάζοντας χρήσιμα αλλά και διακοσμητικά αντικείμενα μέσα από βασικές πρακτικές.

 

Ομάδα στόχου

 

6-9 ετών/ Α’-Γ’ Δημοτικού

 

Σκοπός του προγράμματος

 

Να βρουν τα παιδιά δημιουργικούς τρόπους για να εκδηλώσουν τις ιδέες και να εκφραστούν ελεύθερα μέσω πολυαισθητηριακών δραστηριοτήτων.

 

Περίοδος υλοποίησης προγράμματος

 

2018-2019

 

Διαδικασία κρατήσεων

 

Το πρόγραμμα δεν είναι διαθέσιμο.

Συνεργάτης: ki + ivog ceramics studio