Μαθήματα Αγγλικής Γλώσσας

Μαθήματα Αγγλικής Γλώσσας
Studio Kominis/ActionAid

Λίγα λόγια για το πρόγραμμα

 

Με βάση την τέχνη  και το παιχνίδι, θέτουμε τις βάσεις για την εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας. Τα παιδιά αποκτούν βασικές γνώσεις σε γραμματική και λεξιλόγιο και μαθαίνουν πώς να επικοινωνούν στα αγγλικά. 


Ομάδα στόχου

 

Μαθητές 7-17 ετών (Β’ Δημοτικού-Γ’ Λυκείου)

 

Περίοδος υλοποίησης προγράμματος

 

Οκτώβριος 2023-Μάιος 2024

 

Διαδικασία κρατήσεων

 

Πληροφορίες και εγγραφές στο 2155557345

Το πρόγραμμα διατίθεται δωρεάν.