Ψυχοκοινωνική Στήριξη

Λειτουργία υπηρεσίας: 2017-2020

Κοινωνικοί Λειτουργοί και Ψυχολόγος πραγματοποιούν καθημερινά στο Επίκεντρο ατομικά ραντεβού και ομαδικές συναντήσεις, προκειμένου να ενδυναμώσουν τους κατοίκους του Δήμου και να διερευνήσουν μαζί τους θέματα κοινωνικής και ψυχολογικής φύσης που τους απασχολούν, όπως για παράδειγμα η αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού, της ενδοοικογενειακής βίας, η διαδικασία επανένταξης στην κοινωνική και επαγγελματική ζωή και η αναζήτηση κοινωνικών επιδομάτων πρόνοιας.

Συχνότητα: καθημερινά

Συνεργάτης: ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ