Εκπαιδευτική ρομποτική με SCRATCH 2.0 (coding)

Τα παιδιά θα μάθουν προγραμματισμό (coding) χρησιμοποιώντας το SCRATCH και θα εμπεδώσουν την ύλη των Μαθηματικών και της Φυσικής του Δημοτικού διασκεδάζοντας. Θα προγραμματίσουν διαδραστικά πειράματα, ιστορίες, ηλεκτρονικά παιχνίδια και animation και θα δημιουργήσουν ρομποτικές κατασκευές με LEGO WeDo™ & SCRATCH.

Στόχοι του εργαστηρίου:
Να ψυχαγωγηθούν, να εμβαθύνουν σημαντικά τις γνώσεις τους και να διδαχθούν δεξιότητες ικανές ώστε να υποστηρίξουν τη μελλοντική τους πορεία στην κοινωνία του αύριο.

Ηλικίες/τάξεις: 10-12 ετών/ Δ’-ΣΤ’ Δημοτικού
*Μπορούν να το παρακολουθήσουν μόνο παιδιά που έχουν ήδη παρακολουθήσει το πρόγραμμα “Εκπαιδευτική ρομποτική με LEGO WeDo™” καθώς αποτελεί συνέχειά του.

Συνεργάτης: STEM education