Τέχνες στο μίξερ

Η νεοσύστατη Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία “Τέχνες στο μίξερ” έχει ως βάση την επιστήμη της παιδαγωγικής και εργαλεία τις παραστατικές τέχνες. Τα στοιχεία από τις διαφορετικές τέχνες αναμειγνύονται επί τούτω και μέσα από τον πειραματισμό οδηγούμαστε σε υβριδικές μορφές τέχνης οι οποίες θέτουν στο επίκεντρο τη διάδραση με τους συμμετέχοντες, οι οποίοι έχουν ενεργό ρόλο.