Νομική Συμβουλευτική

Νομική Σύμβουλος πραγματοποιεί ατομικά ραντεβού στο Επίκεντρο με κατοίκους του Δήμου, με στόχο να εξυπηρετήσει νομικά θέματα αστικού δικαίου, όπως για παράδειγμα παροχή νομικής συμβουλής, σύνταξη εξωδίκων ή σύνταξη και τροποποίηση συμφωνητικών.

Συχνότητα: 3 φορές την εβδομάδα