Συμβουλευτική Eύρεσης Εργασίας

Σύμβουλοι Εργασίας πραγματοποιούν ατομικά ραντεβού στο Επίκεντρο, με στόχο να καθοδηγήσουν τους κατοίκους του Δήμου σε εργασιακά θέματα, όπως για παράδειγμα η σύνταξη βιογραφικού σημειώματος, ο επαγγελματικός προσανατολισμός και η υποστήριξη για την ανεύρεση εργασίας. Τακτικά οργανώνονται ομαδικές συμβουλευτικές, εργαστήρια τεχνικών αναζήτησης εργασίας και σεμινάρια με στόχο την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων.

Συχνότητα: Καθημερινά