Συμβουλευτική Οικονομικής Διαχείρισης

Μέσω της υπηρεσίας, οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να συμβουλευτούν εξειδικευμένο Λογιστή, για να αντιμετωπίσουν τα οικονομικά τους πρόβληματα. Σκοπός των ατομικών συναντήσεων είναι η ρύθμιση και η σωστή διαχείριση των οικονομικών και φορολογικών τους ζητημάτων. Στόχος είναι η άμεση βελτίωση της οικονομικής ασφάλειας των ανθρώπων, αλλά και η μακροπρόθεσμη ενδυνάμωσή τους.