Ενισχυτική διδασκαλία για μαθητές Δημοτικού

Επεξήγηση της σχολικής ύλης για τα μαθήματα της Γλώσσας και των Μαθηματικών με έμφαση σε αντικείμενα ή έννοιες που δυσκολεύουν τους μαθητές.

Ηλικίες: 6-12 ετών/ Α’-ΣΤ’ Δημοτικού

Τμήματα: (6) Α’, Β’, Γ’, Δ’, Ε’, ΣΤ’ Δημοτικού

Διάρκεια & συχνότητα: 1,5 ώρα / 2 φορές την εβδομάδα για την ακαδημαϊκή χρονιά

*Το παρόν πρόγραμμα δεν αποτελεί μελέτη ή προετοιμασία για τα μαθήματα της επόμενης ημέρας.