Μαθήματα Αγγλικών

  • Μαθήματα αγγλικής γλώσσας για αρχάριους. Καλλιεργούνται δεξιότητες επικοινωνίας και βασικής χρήσης της γλώσσας.

Ηλικίες/τάξεις: 7-18 ετών/ Β’ Δημοτικού – Γ’ Λυκείου (3 απογευματινά τμήματα), Ενήλικες (2 πρωινά τμήματα)

Επίπεδο μαθημάτων: Αρχάριο

Διάρκεια & συχνότητα: 1,5 ώρα / 2 φορές την εβδομάδα για την ακαδημαϊκή χρονιά