Εργαστήρι ενδυνάμωσης γυναικών μέσω θεατρικών τεχνικών «Ας μιλήσουμε για εμάς»

Στο εργαστήρι αυτό θα αξιοποιήσουμε στοιχεια από το θέατρο για να διερευνήσουμε πτυχές του εαυτού μας. Θα εξοικειωθούμε ξανά με τη φαντασία μας, θα πειραματιστούμε με τρόπους έκφρασης, θα επικοινωνήσουμε και θα δημιουργήσουμε ομαδικά. Κι όλα αυτά για να μιλήσουμε για αυτά που μας απασχολούν, που μας φοβίζουν, γι’ αυτά που μας ηρεμούν, που αγαπάμε. Παράλληλα θα προχωρήσουμε στη διερεύνηση του άλλου. Θα αναζητήσουμε κοινά και διαφορές, τα στοιχεία που κάνουν καθεμιά μας διαφορετική και θα καλλιεργήσουμε δεξιότητες ομαδικής δημιουργίας/δράσης.

Στόχοι του εργαστηρίου:
Η ενδοσκόπηση, η επικοινωνία, η απελευθέρωση, η εκφραστικότητα, η ενδυνάμωση, η ενσυναίσθηση, η διερεύνηση του άλλου, η ατομική και ομαδική δημιουργία/δράση.

Ηλικίες: Γυναίκες 18+ ετών

Συνεργάτης: Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση