Η Δράση μας στην Αθήνα | Κέντρο της ActionAid στην Αθήνα

Προγράμματα για Παιδιά

Τα παιδιά ανακαλύπτουν νέους κόσμους και τα προσωπικά τους ταλέντα μέσα από μια ποικιλία καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε τομείς όπως η ρομποτική, ο προγραμματισμός, τα οπτικοακουστικά μέσα και η δημοσιογραφία κι εξερευνούν τις τέχνες με πρωτοποριακό τρόπο μέσα από θεματικές όπως τα εικαστικά, το θέατρο και το σχέδιο. Παράλληλα, έχουν την ευκαιρία μέσω ενισχυτικής διδασκαλίας και μαθημάτων αγγλικών και ηλεκτρονικών υπολογιστών να βελτιώσουν τη σχολική τους απόδοση και να εξοπλιστούν κατάλληλα για το μέλλον!

Προγράμματα για Εφήβους

Στα προγράμματα του Κέντρου οι έφηβοι αναπτύσσουν τον επαγγελματικό τους προσανατολισμό, εμβαθύνουν σε κοινωνικά ζητήματα που τους απασχολούν και εκφράζουν τις ανησυχίες τους. Παράλληλα, καλλιεργούν το ενδιαφέρον τους για τη δημιουργική απασχόληση μέσα από καινοτόμα προγράμματα στους τομείς του σχεδιασμού, του προγραμματισμού και της κατασκευής, αποκτώντας χρήσιμες, πρακτικές γνώσεις και νέες δεξιότητες.

Προγράμματα για Ενήλικες

Στα προγράμματα του Κέντρου προσφέρονται για τους ανέργους πρωτοποριακές υπηρεσίες ανεύρεσης εργασίας και συμβουλευτικής. Επίσης, οι ενήλικες έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης τόσο σε επίπεδο πρόληψης όσο και σε επίπεδο παρέμβασης, καθώς και σε υπηρεσίες νομικής και λογιστικής/χρηματοοικονομικής υποστήριξης. Παράλληλα, το Κέντρο της ActionAid είναι ένας χώρος ψυχοκοινωνικής ενδυνάμωσης για τις γυναίκες και συνολικά ένας χώρος απόκτησης νέων δεξιοτήτων και γνώσεων.

Συνεργάτες

Η ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ είναι Μη Κυβερνητική, Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση που δραστηριοποιείται στον χώρο της Ψυχικής Υγείας, της Κοινωνικής Ενσωμάτωσης και της Αποασυλοποίησης, με βασικό στόχο την παροχή ψυχοκοινωνικής στήριξης και εκπαίδευσης σε άτομα που ανήκουν στο φάσμα ή σε κίνδυνο αποκλεισμού.

ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ

Η SciFY είναι ένας Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός που αναπτύσσει κορυφαία τεχνολογία πληροφορικής για να λύσει πραγματικά προβλήματα της ζωής. Τη διαθέτει δωρεάν σε όλους, μαζί με τη σχεδίαση, τις λεπτομέρειες υλοποίησής της και την αναγκαία υποστήριξη.

.

SciFY – Science For You