Δημιουργώντας με τον πηλό

Στο εργαστήρι κεραμικής, τα παιδιά θα έρθουν σε επαφή με τον πηλό και μέσα από τη χαρά της δημιουργίας, θα τον πλάσουν και θα του δώσουν μορφή, θα αποκτήσουν τις βασικές γνώσεις για την ιστορία και τη φύση του υλικού και θα βάλουν σε δράση τη φαντασία τους κατασκευάζοντας χρήσιμα αλλά και διακοσμητικά αντικείμενα μέσα από βασικές πρακτικές.

Στόχοι του εργαστηρίου:
Να βρουν τα παιδιά δημιουργικούς τρόπους για να εκδηλώσουν τις ιδέες και να εκφραστούν ελεύθερα μέσω πολυαισθητηριακών δραστηριοτήτων.

Ηλικίες/τάξεις: 6-9 ετών/ Α’-Γ’ Δημοτικού

Συνεργάτης: ki + ivog ceramics studio