Η Αθήνα | Κέντρο της ActionAid στην Αθήνα

Η Αθήνα

Home / Η Αθήνα

Ο Δήμος Αθηναίων

Σε αριθμούς

0 κάτοικοι
0 νοικοκυριά
0 σε καθεστώς ή κίνδυνο φτώχειας

Ο Δήμος Αθηναίων

O
 Δήμος Αθηναίων αποτελεί την πρωτεύουσα της χώρας, τον πολυπληθέστερο δήμο της και κατ’ επέκταση με την υψηλότερη συγκέντρωση κατοίκων που πλήττονται από τις συνέπειες της κρίσης. Η πολυετής οικονομική ύφεση στη χώρα μας έχει επιφέρει σημαντικότατη μείωση του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων πολλών περιοχών του Δήμου, με αποτέλεσμα ο Δήμος Αθηναίων να είναι 2ος μεταξύ των δήμων της Αττικής βάσει του δείκτη στέρησης Townsend και 6ος βάσει του εκθετικού δείκτη φτώχειας του ΟΗΕ. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με στοιχεία του Δήμου Αθηναίων το ποσοστό των κατοίκων που ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας ξεπερνά το 20%.

Το Κέντρο της ActionAid στην Αθήνα λειτουργεί σε μια περιοχή του δήμου όπου οι συνέπειες της οικονομικής κρίσης είναι εμφανείς και τα στοιχεία δείχνουν πως η ανάγκη για ενδυνάμωση και υποστήριξη του τοπικού πληθυσμού είναι επιτακτική. Σε αυτήν την κοινότητα, παρουσιάζεται ο υψηλότερος αριθμός κατοίκων που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας ή με πολύ χαμηλό εισόδημα. Παράλληλα, η συγκεκριμένη περιοχή εμφανίζει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας (27% στο σύνολο), καθώς και ένα πολύ σημαντικό ποσοστό μονογονεϊκών νοικοκυριών (12,1%).

Στήριξε το Κέντρο της ActionAid στην Αθήνα

Στήριξε έμπρακτα τους συμπολίτες μας που έχουν πληγεί από την οικονομική κρίση, με μια μηνιαία δωρεά που βοηθά τη λειτουργία του Κέντρου της ActionAid στην Αθήνα. Γίνε Φίλος της ΑctionAid και ξεκίνα κάτι σπουδαίο.